Ciska

24 teksty – auto­rem jest Cis­ka.

* * *

Za­pisałam so­bie ciebie pod skórą
tak na wszel­ki wypadek
gdy­byś zechciał obudzić się
pod moją powieką
nag­le i niespodziewanie 

wiersz
zebrał 38 fiszek • 16 stycznia 2016, 16:33

Umiera w nas to, co niekochane. 

myśl dnia z 25 kwietnia 2016 roku
zebrała 88 fiszek • 13 października 2015, 22:34

* * *

Coś we mnie pękło
na ty­le daw­no, by po­lubić niepa­mięć o tobie
i za­gubić spojrzenia
te, co ścieliły nam drogę ku sobie...
Coś we mnie pęka twoim imieniem
gdy tulę płacz naszej miłości
do serca. 

wiersz
zebrał 84 fiszki • 8 sierpnia 2015, 13:42

Co noc zry­wasz dla mnie kwiaty,
ale każdy po­ranek ot­wiera mi oczy, jak nam do siebie daleko. 

myśl
zebrała 78 fiszek • 24 sierpnia 2014, 13:05

* * *

Zbyt naiw­na wierzę
wciąż od no­wa
że kiedyś doj­rze­jesz
do tego
co dziś na­zywasz miłością. 

wiersz
zebrał 72 fiszki • 21 sierpnia 2014, 12:55

Do­piero kiedy miłość spra­wia ból
- uczy­my się kochać, po­mimo wszystko. 

myśl
zebrała 80 fiszek • 26 lipca 2014, 22:42

Cze­go nie pot­ra­fią związać słowa,
mogą sca­lić uczucia,
te najgłębiej scho­wane w sercu. 

myśl
zebrała 85 fiszek • 2 czerwca 2014, 15:09

Im bar­dziej jes­tem zmęczo­na od­po­wie­dzial­nością za nas dwo­je, tym bar­dziej mi za­leży. To tyl­ko ułamek szczęścia, w którym szu­kam wspólne­go mianow­ni­ka dla nas. 

myśl
zebrała 127 fiszek • 26 kwietnia 2014, 14:30

Cza­sem myślę, że w płaczu nasze­go dziec­ka słyszę żal o nasze niespełnienie. 

myśl
zebrała 109 fiszek • 15 marca 2014, 13:54

To za rzeką naszych wspom­nień czają się mo­je marze­nia, w smut­ku obok ciebie, ale sa­ma - tonę. 

myśl
zebrała 133 fiszki • 26 lutego 2014, 21:00

Ciska

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Ciska

Użytkownicy
B C D
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

29 czerwca 2016, 21:33RedRose sko­men­to­wał tek­st Zapisałam so­bie ciebie pod [...]

25 kwietnia 2016, 18:41Hares sko­men­to­wał tek­st Umiera w nas to, [...]

25 kwietnia 2016, 15:05fyrfle sko­men­to­wał tek­st Umiera w nas to, [...]

16 stycznia 2016, 17:08wdech sko­men­to­wał tek­st Zapisałam so­bie ciebie pod [...]

16 stycznia 2016, 16:32Ciska do­dał no­wy tek­st Zapisałam so­bie ciebie pod [...]

16 listopada 2015, 22:55skrobek sko­men­to­wał tek­st Czego nie pot­ra­fią związać [...]

16 listopada 2015, 21:51Ciska sko­men­to­wał tek­st Sny, złama­na rzeczy­wis­tość.  

16 listopada 2015, 21:49Ciska sko­men­to­wał tek­st Róża

16 listopada 2015, 21:48Ciska sko­men­to­wał tek­st Gdy­by tak od [...]

8 listopada 2015, 03:01greased lightning sko­men­to­wał tek­st Umiera w nas to, [...]